top of page
מקס

מקס צ'רנוגלז, מתכנת מחשבים במקצועו, איש סאונד בתיאטרון עירוני "מטרה", חובב רדיו "K POP" מוזיקה וצילום. מקס מגיש את התכנית
התכנית מציגה את ההיסטוריה, המנהגים, הסרטים והסדרות, החגים, טיפים לתיירים ואת המוזיקה הקוראנית,  בכל שני ב 19:00

bottom of page