top of page

הצהרת פרטיות - רדיו סול

בעת שימוש באתר נאסף עליכם מידע. חלק מהמידע מזהה אותכם באופן אישי, כאשר מסרתם מידע זה מרצונכם והוא כולל מידע אישי כגון – שם וכתובת, מוצרים, שירותים ונושאים שצרכתם או התעניינתם  בהם, אמצעי תשלום ששימשו אותכם, וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אותכם, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פניתם, וכיוצב'.

מובהר כי השימוש באתר, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאתר, בהתאם למפורט להלן, לרבות באמצעות "עוגיות". 

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או כתנאי לשימוש בו, תתבקשו למסור מידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לשימוש המתואר להלן. 

מאגר המידע 

ככל שיאספו וישמרו נתונים אודותיכם, הם יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה כמתחייב על פי הדין.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

- לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

- לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

- לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

- לצורך צריכת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.

- כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

- המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. יובהר כי השימוש באתר כולל הסכמה מפורשת לכך ולפיכך ככול שאינם מסכימים לכך נבקשכם שלא לעשות שימוש באתר. נבהיר כי בכל עת תוכל לבטל את הסכמתכם, אך זאת בכפוף לביטול הרשאת השימוש באתר.  

אנו מתחייבים שלא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים או לצדדים שלישיים. עם זאת, אנו שומרים על זכותנו להעביר ולשתף מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, הרגלי שימוש, העדפות שימוש, תחומי עניין וכיוצב', ובלבד שינתן מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותכם אישית בקרב אותם גורמים (מובהר כי פרסום ממוקד אישית למשתמשים על ידי מפרסמים יתאפשר  כפוף לכך שלא יתאפשר זיהוי של המשתמש. 

מסירת מידע לצד שלישי 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

אם תרכשו מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה 

במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיכם.

אם תבצעו באתר, פעולות שבניגוד לדין; 

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי; 

אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

לצורך דיוור אלקטרוני או פרסום ממוקד כפוף להוראות הדין ותנאי השימוש באתר.

Cookies 

אתר החברה  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

באפשרותכם לנטרל ולבטל אפשרות זו תוך שינוי ההגדרות של הגלישה באתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בידקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתם צופים בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה עושות גם כן שימוש ב- Cookies במחשבכם. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע 

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל radiosolinfo@gmail.com  או באמצעות דואר רגיל אל: רדיו סול, לידי א.ש הפקות רחוב המלאכה 23 ראש העין

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליכם,  אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה בעמוד זה ולכן מומלץ להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

bottom of page