top of page
הולי

עו"ד הולי שוורץ שירתה בפרקליטות הצבאית מעל ל-20 שנה, ופרשה בדרגת סגן אלוף, לאחר שמילאה שורת תפקידים, ביניהם פרקליטת פיקוד צפון וחיל הים. כיום עו"ד שוורץ היא בעלת משרד עו"ד העוסק בייצוג חיילים ומשרתי קבע בכל עניין מול המערכת הצבאית, ובכלל זה עבירות פליליות-צבאיות, סוגיות הנוגעות לגיוס ולשירות הצבאי, זכויות משרתי קבע ועוד. הולי שוורץ שירתה בפרקליטות הצבאית מעל ל-20 שנה ופרשה בדרגת סגן אלוף, לאחר שמילאה שורת תפקידים, ביניהם פרקליטת פיקוד צפון וחיל הים

כיום עו"ד שוורץ היא בעלת משרד עו"ד העוסק בייצוג חיילים ומשרתי קבע בכל עניין מול המערכת הצבאית ובכלל זה עבירות פליליות-צבאיות, סוגיות הנוגעות לגיוס ולשירות הצבאי, זכויות משרתי קבע ועוד 

 

הולי מגישה את התכנית "כי אני חייל" ה-מקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בימי רביעי ב 12:00

bottom of page