top of page
בן שפט

בן יליד תל אביב מנהל מלון (בדימוס), 40 שנות ניהול מלונות בארץ ובעולם,.. מרצה במוסדות לא אקדמאים.. סטודנט שלא מין המניין בפילוסופיה יהודית.. מודאג מהשלכות אובדן הקשר בין המורשת היהודית לזהות הישראלית 

בתכניתו "מורשת יהודית וזהות ישראלית" מנסה לגשר ולחבר בין שבטי המורשת היהודית לבין שבטי הזהות הישראלית, ימי רביעי ב 17:00

bottom of page