מסכמים את השבוע

שיח ומבט על אירועי השבוע, מזווית ראייתו של האזרח הקטן בעולם  וכאן, בפוליטיקה ובטכנולוגיה ומה צפוי לנו לקראת סופ"ש ובשבוע הבא עם יובל ענתבי 

שישי 10:00-12:00