YUAR (ארינה פופובה)

תוכניות השדרן: שוקי אברהם

תאריך הקלטה: 2015 / 03 / 04
YUAR (ארינה פופובה) בראיון טלפוני בצאת הסינגל "Miracle",
בתכנית "חגיגה עם אומנים" בהגשת שוקי אברהם,
5/3/15
חזור לרשימה המלאה