The Blues Rebels

תוכניות השדרן: שוקי אברהם

תאריך הקלטה: 2015 / 04 / 13
דב המר בראיון בצאת האלבום "Open Road",
בתכנית "חגיגה עם אומנים"
בהגשת שוקי אברהם
14/4/15
חזור לרשימה המלאה