סילביניה אסקפה

תוכניות השדרן: רחלי סקפה

תאריך הקלטה: 2021 / 03 / 09
סילביניה אסקפה וארצי אורחים באולפן לשיחה ושירה בתכנית "קסם ברזילאי" עם רחלי סקפה 9.3.21
חזור לרשימה המלאה