תכנית לסל מזון מוזל

יוקר מחירי המזון בישראל מהווה נטל הולך וגדל על משקי הבית והינו תורם מרכזי לשיעורים הגבוהים והמדאיגים של אי הביטחון התזונתי במדינה. לפיכך, היוזמה החדשה של שר הרווחה והשירותים החברתיים, מר מאיר כהן, להוזיל את מחירים 23 מוצרי מזון בסיסיים בהסכם עם רשתות המזון היא משמעותית ביותר עד כדי היסטורית.
 המועצה הלאומית לביטחון תזונתי מברכת על המהלך וקוראת לכל רשתות המזון להצטרף ליוזמת השר באשר זו הזדמנות להביא לידי ביטוי את אחריותן החברתית.   הסל הנכלל בתכנית  נבנה בתאום עם המועצה ו"המיזם הלאומי לביטחון תזונתי" הממומן על ידי המדינה, מנוהל על ידי ג'וינט- ישראל,  ומבוצע על ידי אש"ל ירושלים.  הסל הוא פריצת דרך המכוונת לסייע לבתי אב באמצעות הורדת מחירים של מוצרי יסוד בסיסיים. המגמה היא להרחיב את הסל ולשפרו עם הזמן, גם על ידי הכללת ירקות ופירות, בשיתוף על הגורמים המעורבים בתכנית.  בנוסף, המועצה פועלת להרחבת התכנית לכלול צעדים משלימים לקידום תזונה על ידי הקניית ידע צרכני, תזונתי ובישולי תוך הבטחת גיוון קולינארי והתחשבות בגורמים תרבותיים.