"סל הרווחה של ישראל"

"סל הרווחה של ישראל" תכנית המשותפת למשרד הרווחה, המועצה לביטחון תזונתי ורשתות המזון כללי –כחלק חשוב מהמאבק ביוקר המחיה, מוביל משרד הרווחה בראשות שר הרווחה, יוזמה ראשונה מסוגה. במסגרת היוזמה, נקבע על ידי המועצה לביטחון תזונתי סל מוצרי מזון בסיסי (מזון יבש), לפי מפרט ועל פי כמות שבועית. הסל כולל 22 מוצרים בסיסיים, שמהווים תשתית לביטחון תזונתי בקרב משפחות בישראל.
היעד – הורדת מחירי המוצרים הנ"ל (לא משנה תחת איזה מותג ובלבד שיהיה זה המוצר המתואר במפרט), בשיעור של בין 30-40% למשך שנה. 
דרך יישום התכנית – ברשתות שיבחרו להשתתף בתכנית, יהיו באופן קבוע דפי מידע שיעניקו הסבר קצר על התכנית. כמו כן, יפורט בדף המידע באמצעות טבלה, הרכב הסל לרווחה במספר עמודות שכל עמודה (4 בסה"כ), מתייחסת להרכב משפחתי שונה ובהתאם לכך, מפורטים בה הכמויות הנדרשות מאותו מוצר לתקופה של שבוע. הכמויות הנן בגדר המלצה מטעם המועצה לביטחון תזונתי.
22 המוצרים המונחים במדפי הרשת (באופן בו הם מונחים כיום), יסומנו וימותגו כ"מוצר לרווחה" עם הכיתוב: מוצר לרווחה- בשיתוף המועצה לביטחון תזונתי. המוצר הזול ביותר! משרד הרווחה יהיה אחראי על כל התהליך הלוגיסטי (הפקת מדבקות וכו') מול הרשתות ויעשה פיקוח משותף איתם. הורדת המחירים הינה לשנה מיום תחילת הפרויקט. במקביל יורכבו שני סלים נוספים חלבי ובשרי שיכללו בהתאם לפורמט הנוכחי מוצרים בסיסיים של ענף המזון. על סלים אלה (בשרי וחלבי) יתקיים דיון הן עם הרשתות והן עם היצרנים. 
התכנית מיועדת לכלל אזרחי ישראל.