• דף הבית
  • מחירי הכניסה לאתר החרמון הוזלו ב-20%

מחירי הכניסה לאתר החרמון הוזלו ב-20%

מחיר הכניסה לאתר החרמון יורד עם הטמפרטורה! מהיום - מחירי הכניסה לאתר החרמון הוזלו ב-20% ויפוקחו על ידי משרד התיירות שר התיירות ד"ר עוזי לנדאו: "אני מברך על חתימת ההסכם שמשרד התיירות ליווה, היה שותף לגיבושו ואשר יוביל להוזלת הנופש. כעת, מיד לאחר פתיחת האתר עם סיום הסופה, יוכלו הישראלים להגיע לצפון וליהנות מהנחה משמעותית וממחיר הוגן למשפחה בכניסה לאתר החרמון. לאחר שנים של היעדר פיקוח, פעלנו להוזלת המחירים לטובת כלל הציבור באחד האתרים הפופולריים ביותר בישראל". יצוין כי ההסכם נחתם היום לאחר שמנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי ומנהל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן, סיכמו ביניהם, שכבר אחרי הסופה הנוכחית, יוכל הציבור ליהנות מהוזלת המחירים במסגרת ההסכם. הלוי אומר שכעת, בעקבות חתימת ההסכם, תוכל נווה אטי"ב לבצע עבודות פיתוח באתר, לרבות שימוש באמצעים לפיזור שלג, במטרה להאריך את עונת הגלישה באתר – מהלך שיגדיל את מספר לינות התיירים בכל אזור הצפון בחורף, לטובת הכלכלה המקומית. מנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי  ליברמן: "אזרחי ישראל יוכלו ליהנות כבר בימים הימים הקרובים ממחירים מופחתים  בעשרים אחוזים" שר הבינוי והשיכון אורי אריאל: "החברה תעביר לראשונה מהקמתה תמלוגים למדינה בגין השימוש באתר" סופה של בשורות טובות: היום נחתם ההסכם בין רמ"י לבין חברת "הר חרמון" שבבעלות מושב נווה אטי"ב, אשר גובש בליווי משרד התיירות.  על פי ההסכם, חברת "הר חרמון" תשלם למדינה תמלוגים בגין השימוש באתר. עוד על פי ההסכם, מחירי הכניסה לאתר הופחתו בשיעור של 20% משיעורם עד היום, והם מפוקחים על ידי משרד התיירות. כמו כן מפוקחת על ידי משרד התיירות גם רמת השירותים הניתנים בו. המבקרים באתר יכולים כבר היום ליהנות מהטבות אלה, בהתאם למדיניות משרד התיירות להוזלת הנופש ולשמירה על רמת תחזוקה גבוהה של אתרי תיירות.  במשרד התיירות אומרים, כי בעקבות חתימת ההסכם, יכול כעת האתר להתחיל בעבודות פיתוח תיירותי שעוכבו עד היום, בהיעדר חוזה חכירה (כמו למשל ויסות ופיזור כמויות שלג במטרה להאריך את עונת הגלישה ועוד). אתר החרמון מהווה עוגן תיירותי מרכזי בצפון שיוצר מאות אלפי לינות במלונות ובצימרים בשנה ומחולל תעסוקה במסעדות ובעסקים קטנים תיירותיים אחרים. הארכת עונת הגלישה תגדיל את מספר לינות התיירים באזור, תגדיל את התעסוקה ותתרום לכלכלה המקומית.  מועצת מקרקעי ישראל החליטה להחכיר את אתר החרמון לחברת "הר חרמון" לתקופת חכירה של 49 שנה רטרואקטיבית משנת 1996. החברה תשלם לרשות מקרקעי ישראל תמלוג שנתי בסך 5% מהכנסות החברה ואגודת נווה אטי"ב, מכל פעילות המתבצעת באתר. כמו כן חוזה החכירה כולל תנאי לפיו המדינה רשאית לפקח על מחירי הכניסה לאתר, זאת בתיאום עם משרד התיירות. החברה גם התחייבה לשמור על רמת שירותים ניאותה באתר במהלך כל תקופת החכירה בפיקוח משרד התיירות. ההסדר המוצע מהווה איזון בין הזכויות הנטענות של האגודה לבין אינטרס הציבור כי שטח האתר יהיה נגיש לכלל ציבור במחירים מפוקחים וכי בעד שימוש זה ישולם תשלום ריאלי לקופת המדינה.  מושב נווה אטי"ב הוקם בתחילת שנות ה-70 באמצעות החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית תוך כוונה לשלב את אתר החרמון כענף משקי של הישוב. על פי החלטה ייחודית של מינהל מקרקע ישראל (כיום רשות מקרקעי ישראל) ונציגי החטיבה להתיישבות, נמסר שטח אתר החרמון להסתדרות הציונית העולמית ולמושב והוא נכלל בחלק ממשבצת הישוב. בשנות ה-80 הוצא שטח האתר מחוזה המשבצת של הישוב אך נשאר בחזקת האגודה ללא הסדר חוזי. ההחלטה כיום נועדה להסדיר את החוזה על השטח ואת הזכויות לגבי הפעלתו, לרבות תשלום ריאלי בגין השימוש בקרקע והוראות אשר מטרתן להבטיח פיקוח על מחירי כניסה והבטחת נגישות לציבור.