מסכמים את השבוע

שיח ומבט על אירועי השבוע, מזווית ראייתו של האזרח הקטן בעולם  וכאן, בפוליטיקה ובטכנולוגיה ומה צפוי לנו לקראת סופ"ש ובשבוע הבא עם יובל ענתבי ואוהד פוזיילוב

שישי 10:00-12:00