מזרחי בלב

מוסיקה ים תיכונית שקטה חדשה, לתחילתו של בוקר חדש