מזרחי בלב

מוסיקה ים תיכונית שקטה, לתחילתו של בוקר חדש