• דף הבית
  • כשירות נפשית כתנאי לקבלת רישוי לכלי ירייה

כשירות נפשית כתנאי לקבלת רישוי לכלי ירייה

לראשונה בדיקת כשירות נפשית כתנאי לקבלת רישוי לכלי ירייה. המשרד לביטחון הפנים מודיע כי החל מהיום 1/2/15 נכנס לתוקפו התיקון לחוק כלי היריה לפיו בעלי רישיון מיוחד ומאבטחים ידרשו לבצע בדיקת כשירות נפשית כתנאי לקבלת רישוי לכלי ירייה  בהמשך להחלטת השר לביטחון הפנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ' שאימץ את המלצות הועדה שמינה לצורך בחינת מחזיקי כלי ירייה, החל מ 1.2.15 לראשונה יחויבו מבקשי רישיון נשק באישור פסיכולוגי מקדים.  הועדה לבחינת נושא מחזיקי כלי הירייה, בהובלת מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, רותם פלג, כללה נציגים של משרדי הבריאות, המשפטים, הרווחה, והיא הוקמה בעקבות מספר מקרים בהם נפגעו אזרחים תמימים בשל שימוש שלא כדין בכלי ירייה המוחזק ברישיון. ועדה זו המליצה לדרוש ביצוע אבחון מקדים להערכת מסוכנות על ידי פסיכולוג. חוק כלי היריה תוקן (תיקון מס. 17), ונקבע בו כי בעלי רישיונות מיוחדים ומאבטחים חמושים יחויבו באישור כשירות נפשית כחלק מתהליך רישוי כלי ירייה, החל מתאריך 01 פברואר 2015. חובת אישור כשירות נפשית תחול על:
 
1.מועסקים בשמירה חמושה
2.בעלי רישיון מיוחד במפעל ראוי, כמפורט בחוק
3.בעלי רישיון מיוחד בחברת שמירה
4.בעלי רישיון מיוחד מטעם המדינה, כמפורט בחוק 
 
השר הנחה לבצע את כל הצעדים הנדרשים כך שהאבחונים יחלו להתבצע עם כניסת החוק לתוקפו. המשרד לביטחון פנים, בשיתוף פעולה עם גורמי המקצוע הרלוונטיים ובראשם גורמי משרד הבריאות, ביצע הכנות מקצועיות ומנהלתיות נרחבות בדגש על רמת ומקצועיות הבחינות והפסיכולוגים שיהיו מעורבים בתהליך. אישור בדבר כשירות נפשית יינתן לאחר אבחון אצל פסיכולוג מומחה (קליני, שיקומי, רפואי, תעסוקתי) שאושר, הוכשר ושמו ייכלל ברשימה שתפורסם אצל פקידי הרישוי, במטווחים, בקרב בעלי הרישיון המיוחד במפעלים, בחברות האבטחה ובאתר האינטרנט של המשרד לביטחון פנים. תוקף אישור בדיקת כשירות נפשית הינו לתקופה שלא תעלה על שש שנים. מעסיקו של מאבטח יישא לפחות במחצית עלות בדיקת כשירותו הנפשית של המאבטחהתיאום והתשלום יבוצע ישירות על ידי מבקש הרישיון מול המכון/הפסיכולוג מבצע האבחון. רשימת הפסיכולוגים והמכונים המורשים מפורסמת באתר המשרד לביטחון הפנים.