יחידת ג'יפאים

משרד הרווחה הקים יחידת ג'יפאים מתנדבים שיסייעו לאוכלוסיית היעד של המשרד במצבי משבר וחירום. בעקבות סופת השלגים שפקדה את ישראל בשנה האחרונה וכחלק מהפקת הלקחים המשרדית שהוביל מנכ"ל משרד הרווחה מר יוסי סילמן, הוחלט על הקמת יחידת ג'יפאים מתנדבים אשר יהיו בזמינות ובכשירות לסייע לאוכלוסיית היעד של משרד הרווחה, במצבי משבר וחירום. להקמת מאגר של ג'יפאים מתנדבים במשרד הרווחה חשיבות רבה, שכן מטרתה להציל חיים ולשפר את יכולת הרציפות התפקודית של אוכלוסיית היעד. אוכלוסיית היעד של משרד הרווחה שוהה בעיקר בשני מעגלי חיים: 
א. מעגל המסגרות החוץ ביתיות – כ – 630 מסגרות בכל רחבי הארץ.בהן שוהים חוסים, דיירים ומטופלים סה"כ כ- 36,130. 
ב. מעגל אוכלוסיית הרווחה בקהילה – כ – 257 מש"חים ברשויות. אוכלוסיית הרווחה בקהילה מוגדרת באמצעות המש"חים ובאחריות ישירה של הרשות. כאשר המשרד מהווה גורם מנחה, מפקח, מבקר ומתכלל.לשעת חירום הוגדרו אנשים עם צרכים מיוחדים בעדיפות לטיפול. (מוגבלים שכלית התפתחותית, אוטיזם, נכויות, קשישים).
רשימת הג'יפאים תחולק עפ"י שלושה מאפיינים:
אזור גיאוגרפי – צפון, דרום, מרכז, ירושלים (עפ"י מחוזות המשרד).
סוג הרכב – גודל , אמצעים, יכולות.
בעל הרכב – מהנדס, עו"ס, רופא, חובש, פרמדיק, מסיע מוגבלים.
לכל אזור גאוגרפי יוגדר מנהל / מפקד אשר ירכז ויתכלל את ג'יפאי האזור אשר בתחומו.