• דף הבית
  • הערכות משרד הרווחה לסיוע לקראת גל הקור הצפוי

הערכות משרד הרווחה לסיוע לקראת גל הקור הצפוי

בעקבות הדיווחים על גל הקור הצפוי להתחיל בימים הקרובים, נערך המשרד לסייע לאוכלוסיית הנזקקים ברשויות המקומיות, תוך מתן דגש לאוכלוסיית  הזקנים הנזקקים ולדרי רחוב. הסיוע יינתן עבור אמצעי חימום, ארוחות חמות ופינוי זקנים במקרה חירום לנופשונים. אוכלוסיות היעד הזכאיות: זקנים., דרי רחוב, משפחות עם נזקקות קשה,
מוגבלים הגרים לבד ללא תמיכה:
 א. צרכים מיוחדים עבור כלל האוכלוסיות הזכאיות, לצורך כך יעמוד לרשות כל מחלקה לשירותים חברתיים תקציב טיפול במשפחה בקהילה. 
ב.ארוחות חמות לאוכלוסיית הזקנים, על הרשויות המקומיות, בהן פועלים מרכזי יום לזקן או מועדונים מועשרים, או עמותות המספקות ארוחות, להיערך לאספקת ארוחות חמות נוספות לפי רשימה של המחלקה לשירותים חברתיים שתועבר אליהם. 
ג. נופשונים לאוכלוסיית הזקנים במקרי חירום תעשה הפניה של זקנים לנופשונים.
ד. דרי רחוב ברשויות מקומיות שבהן ריכוזים של דרי רחוב על הרשויות המקומיות להפנות הקבועים למקלטים מותאמים לדרי רחוב. בנוסף יש לצייד את דר הרחוב בציוד מגן מפני הסופה והקור.
ה. מוקד 118 יפעל במתכונת חירום מיום רביעי 7/1/2015 עד יום שישי 9/1/2015. המוקד יהיה פתוח 24 שעות ביממה לקבלת פניות וניתובם לקבלת סיוע.